Sürdürülebilir enerji verimliliği için Yaratıcı Bina Yönetim Sistemi

Elli Yılı aşkın bir süredir Kontrol mühendisliğinden ve son otuz yıldır Bina otomasyonu ve Bina Yönetimi Sistemleri konusunda faal olan ElestaTecrübesi Size kazandırıyor..!

Günümüzün en son bilgi teknolojisi ile geliştirip imal ettiğimiz ve satışını yaptığımız yaratıcı Bina Çözümleri ile yenilenebilir enerjiler altyapılar ve binalar için geri ödemesi çabuk  olan sistemler kuruyoruz.Müşterilerimiz bizim ilk önceliğimizdir.


Almanya’da Enerji Verimliliği

Binalardaki enerji tüketimi daha fazla ilgi odağı olmaya başladı.Sanayi toplumlarında toplam enerji tüketimi toplamının %40 ‘dan fazlası binalarda harcanmaktadır.Sürekli artan enerji maliyetleri binalarda enerji yönetimi uygulanmasını ekonomiye büyük bir katkı sağladığını ortaya koymaktadır ve gerekli kılmaktadır.Hem enerji verimliliğine olumlu katkısı hem bina sahibine sağladığı avantajlar ile Enerji Yönetimi ulusal ekonomiye büyük katkı sağlamaktadır
 

Product Overview

Termostadlar / Trasmiterler

fazlası ...

Kendin bağlan.

Elesta
Partner Programı...

fazlası ...

Elesta Dünya Markası !

Dünyanın her ülkesinde
her noktasında,
sandığınızdan
daha yaygın

fazlası ...